MARGO

.NET Full-stack Developer (Ref.: KM/0319)

.Net - Angular - C# - CSS - React
Warszawa, Umowa B2B / Umowa o pracę

Lubisz wyzwania i pracę z ludźmi? Technologia .NET oraz Angular / React jest Ci dobrze znana? Chciałbyś dalej rozwijać się w obszarze IT i realizować ambitne zadania? Dołącz do Margo!

Kontekst:
Dołączając do zespołu będziesz mieć możliwość pracy nad doskonaleniem systemu bankowego do obsługi klientów korporacyjnych. Zadaniem zespołu jest pisanie nowych modułów przy użyciu najnowszych technologii, przepisywanie starszych elementów systemu na nowe i w niewielkim wymiarze utrzymywanie.

Jako członek zespołu będziesz odpowiedzialny za:

 • Projektowanie i realizację rozwiązań z zakresu frontend i backend

 • Projektowanie i realizację integracji między aplikacjami oraz automatyzację procesów CI/CD

 • Przygotowywanie koncepcji rozwiązań architektonicznych

 • Pisanie testów automatycznych

 • Dokumentowanie prac programistycznych


Stanowisko jest dla Ciebie idealne, jeżeli:

 • Znasz techniki RWD (np. bootstrap, material design)

 • Znasz TypeScript, Angular / React

 • Umiesz tworzyć strony kompatybilne z różnymi przeglądarkami (cross-browser)

 • Znasz w stopniu zaawansowanym technologie webowe (HTML5, CSS, JavaScript, Node.js, SASS, REST API)

 • Umiesz programować w .NET w stopniu zaawansowanym

 • Znasz MSSQL, Visual Studio, GIT, JIRA, Ant, Msbuild, TeamCity, Powershell

 • Znasz się na testowaniu modułowym, automatyzacji testów

 • Znasz metodyki analizy wymagań użytkownika

 • Znasz metodyki projektowania systemów

 • Masz umiejętność dokumentowania swojej pracy i czytania dokumentacji na poziomie HLD

 • Masz komercyjne doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku min. 2 lata

 • Masz doświadczenie w pracy metodyką Agile


Byłoby mile widziane, gdybyś:

 • Miał doświadczenie w realizacji interfejsów z wykorzystaniem systemów kolejkowych

 • Miał potwierdzoną umiejętność programowania testami kompetencji

 • Znał język angielski na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej


Dołączając do Margo możesz liczyć na:

 • Ambitne projekty w sektorze finansowym

 • Umowę o pracę bądź współpracę w oparciu o model B2B

 • Benefity takie jak: opieka medyczna i karta sportowa

 • Dofinansowanie szkoleń, egzaminów certyfikacyjnych, studiów podyplomowych

 • Szkolenia wewnętrzne i możliwość korzystania z naszego know-how

 • Możliwość darmowego korzystania z naszej biblioteki

 • Indywidualne podejście i możliwości rozwoju (planowanie ścieżki kariery, możliwość zmiany projektu i stanowiska, możliwość angażowania się w działania pozaprojektowe z dodatkowym wynagrodzeniem)

 • Możliwość wpływu na kształt firmy, otwartość na Twoje pomysły i chęć ich wdrażania

 • Bardzo dobrą atmosferę pracy, wyjścia integracyjne


(MM)

Aplikuj

...
Veuillez renseigner les champs obligatoires
Proszę załączyć przynajmniej jeden plik
Saisie incorrecte pour le(s) champ(s) suivant(s) : .
Échec de l'upload du fichier . Assurez-vous que le fichier n'excède pas la taille maximale.