MARGO

Full-stack (Java + Angular) Developer (REF.: MS/0120)

Angular - Java
Warszawa, Umowa B2B / Umowa o pracę

Lubisz mieć wpływ nie tylko na to jak działa aplikacja, ale również na to jak się prezentuje dla użytkownika? Znasz Java’ę oraz Angular’a?

Dołącz do Margo!

Kontekst:

Dołączając do zespołu będziesz miał/miała możliwość rozwijania aplikacji przeznaczonej dla użytkowników instytucji finansowej, która jest liderem na rynku pod względem usług oferowanych przez Internet i mobilnie.


Będziesz mógł/mogła współpracować z doświadczonymi programistami. Możesz liczyć także na różnorodne zadania, które dobierane będą na podstawie Twoich kompetencji oraz preferencji oraz na możliwość przedstawienia swoich pomysłów - te dobre zawsze mają szansę na realizację!


Będziesz pracował/pracowała zwinnie, korzystając m.in. z najlepszych praktyk Scruma oraz wykorzystywał/wykorzystywała nowoczesną infrastrukturę IT opartą na produktach takich firm jak m.in.: Microsoft, Emc, NetApp, Hitachi, Oracle, IBM, Cisco.


Jako członek zespołu, będziesz odpowiedzialny/odpowiedzialna za:
- Rozwój systemu korporacyjnej bankowości internetowej
- Udział w projektach dostosowywania systemu do wymogów dyrektyw UE (split payment, psd2), oraz innych projektach rozwojowych
- Wykonywanie code review, pisanie testów jednostkowych, dokumentowanie

Stanowisko jest dla Ciebie idealne, jeżeli:
- Masz doświadczenie w realizacji projektów Java/JEE
- Znasz: Spring, EJB, JSP, SOAP/REST oraz HTML 5, CSS3, JavaScript, jQuery, Angular (najlepiej w wersji 4)
- Orientujesz się w działaniu serwerów aplikacyjnych w środowisku javowym (JBossEAP/WildFly)
- Pracowałeś/pracowałaś z relacyjnymi bazami danych SQL (np. Oracle)
- Korzystałeś/korzystałaś z systemu kontroli wersji Git (Gitlab/BitBucket)
- Masz doświadczenie w używaniu Ant, Maven, Gradle, NodeJS

Dołączając do Margo możesz liczyć na:
• Ambitne projekty w sektorze finansowym
• Umowę o pracę bądź współpracę w oparciu o model B2B
• Benefity takie jak: opieka medyczna i karta sportowa
• Dofinansowanie szkoleń, egzaminów certyfikacyjnych, studiów podyplomowych
• Szkolenia wewnętrzne i możliwość korzystania z naszego know-how
• Możliwość darmowego korzystania z naszej biblioteki
• Indywidualne podejście i możliwości rozwoju (planowanie ścieżki kariery, możliwość zmiany projektu i stanowiska, możliwość angażowania się w działania pozaprojektowe z dodatkowym wynagrodzeniem)
• Możliwość wpływu na kształt firmy, otwartość na Twoje pomysły i chęć ich wdrażania
• Bardzo dobrą atmosferę pracy, wyjścia integracyjne.

Zainteresowany/zainteresowana? Zmotywowany/zmotywowana? Aplikuj!

Aplikuj

...
Veuillez renseigner les champs obligatoires
Proszę załączyć przynajmniej jeden plik
Saisie incorrecte pour le(s) champ(s) suivant(s) : .
Échec de l'upload du fichier . Assurez-vous que le fichier n'excède pas la taille maximale.