MARGO

ZWINNA ORGANIZACJA

Wdrażanie nowej organizacji pracy i metod zarządzania w celu zwiększenia innowacyjności

Nieustanne zmiany i wydarzenia, które co pewien czas wstrząsają rynkami powodują, że firmy muszą się stale dostosowywać do zmieniających się warunków. Chcąc pozostać konkurencyjnym, trzeba wprowadzać zmiany w organizacji i sposobie pracy. Margo pomoże Ci wdrożyć narzędzia i metodykę zarządzania, które pozwalają szybciej reagować na zmiany rynkowe i wpływają na wzrost innowacyjności.

Twoje wyzwania
Kluczowe wyzwanie
Aby przejść na zwinne zarządzanie, trzeba najpierw poznać zwinne metodyki (filozofię, zasady, wartości). Oznacza to stworzenie nowej organizacji, wykorzystującej nowe praktyki oraz narzędzia. Firmy muszą nauczyć się szybkiego dostosowywania do zmian. Priorytetem jest teraz zmiana w podejściu do zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi, która umożliwi identyfikowanie nowych możliwości na rynku.
Nasza odpowiedź
Transformacja firmy poprzez zaangażowanie wszystkich interesariuszy
• Obserwujemy Wasze procesy, chcąc poznać Wasz aktualny tryb pracy
• Dostosowujemy Waszą organizację do transformacji, uwzględniając zmiany ról i zakresów obowiązków
• Sukcesywnie rozwijamy kompetencje Waszych zespołów poprzez towarzyszenie w procesie zmiany i udzielanie wsparcia
Nasza wartość dodana
Doświadczony zespół
Nasze doświadczenie najlepiej świadczy o naszych wynikach. Sukces nie zdarza się przypadkiem, ale jest efektem wspólnych działań.

PRACUJMY razem: Planujesz wdrożyć zwinne zarządzanie w Twojej organizacji? Skontaktuj się z Margo!
Nasze doświadczenie najlepiej świadczy o naszych wynikach. Nasi Klienci są zadowoleni, ich projekty szybko przynoszą pożądane rezultaty, a zespoły programistyczne są pełne entuzjazmu.

Nasze komplementarne oferty