MARGO

Notatka prasowa

Margo otrzymuje złoty certyfikat za działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

W 2018 roku agencja ratingowa EcoVadis przyznała Margo miejsce w ścisłej czołówce rankingu w zakresie polityki CSR, obejmującego 40 tys. spółek.


18/07/2018

Agencja ratingowa EcoVadis po raz kolejny przyznała spółce Margo złoty certyfikat, wręczany za zaangażowanie i osiągnięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Spółka Margo znalazła się wśród jednego procenta liderów CSR w swoim sektorze.

Eco Vadis, pierwsza agencja ratingowa zajmująca się oceną praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, już od 2013 roku analizuje strategie i inwestycje spółki Margo pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocena dotyczy 21 aspektów podzielonych na cztery kategorie (środowisko, praktyki związane z pracą i prawami człowieka, praktyki związane z uczciwą konkurencją oraz zrównoważone dostawy surowców) zaczerpnięte z międzynarodowych standardów CSR.

Udział w badaniach to dowód na głębokie zaangażowanie spółki w kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwalają na ocenę postępów oraz opracowywanie coraz skuteczniejszych i spójnych z wyzwaniami rynku strategii w zakresie polityki społecznej i środowiskowej. To dzięki nim spółka Margo już od 2016 roku znajduje się na podium, awansując z dwóch do jednego procenta liderów spośród wszystkich przebadanych spółek we wszystkich kategoriach.

Złoty certyfikat to przede wszystkim wyraz uznania za inwestycje spółki w zakresie polityki społecznej. Dzięki działaniom podjętym na rzecz zarządzania karierą oraz opracowaniu i przestrzeganiu prawa pracy, spółka Margo znalazła się wśród jednego procenta liderów w tej kategorii (w stosunku do czterech procent w 2016 roku).

Nasze działania w zakresie CSR stanowią integralną część polityki kadrowej spółki Margo. Naszym celem jest stały postęp, dlatego też – zgodnie z dziesięcioma zasadami ONZ-owskiej inicjatywy Global Compact – zobowiązujemy się do ciągłego rozwoju, przestrzegania najważniejszych wskaźników oraz informowania o postępach. Od 2012 roku działamy zgodnie z kartą CSR i przewodnikiem po odpowiedzialnych zakupach. Spółka Margo przedsięwzięła również konkretne działania celem zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska.   Zależy nam na tym, aby wszyscy nasi partnerzy, klienci i dostawcy podzielali nasze zaangażowanie i rozumieli wagę naszych inicjatyw “ – mówi Cécile Campagne, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w Margo.

Cécile Campagne dodaje: „Od czasu ostatniego badania awansowaliśmy w rankingu za sprawą szeregu wdrożonych strategii, między innymi w zakresie ochrony środowiska (ekologiczny budynek, cyfryzacja części procesów kadrowych, wprowadzenie segregacji odpadów, zmniejszenie zużycia papieru i energii…), dobrego samopoczucia w pracy, zarządzania karierą (projekt przyjaznego środowiska pracy#LaPiscine, organizacja licznych wydarzeń, regularny firmowy newsletter, stworzenie stanowiska Talent Menagera, zwiększenie inwestycji w zakresie szkoleń…). Świadomi wpływu, jaki wywiera nasza firma na bezpośrednie i pośrednie środowisko pracy, zamierzamy kontynuować nasze działania i włączyć w nie wszystkich partnerów.


CSR
HR