MARGO

Aktualności

Business Agility: kiedy elastyczność staje się niezbędna w zwiększaniu wydajności organizacji

Leila Benachour głosi ideę elastyczności jako czynnik wydajności przedsiębiorstw

Autor: Leila Benachour VP & Lead Business Agility

13/06/2018

Według raportu przeprowadzonego przez Innosight opublikowanego w 2018 roku niewiele przedsiębiorstw może się uchronić przed siłami związanymi z twórczą destrukcją. Według sporządzonego rankingu S&P 500 czas funkcjonowania przedsiębiorstw w 1964 roku wynosił około 33 lata, podczas gdy okres ten skrócił się do 24 lat w 2016 roku. Prognozy na rok 2027 przewidują okres 12 lat funkcjonowania firm! Zmiany konsumpcyjne oparte na współczesnym systemie ekonomicznym faworyzującym klienta wskazują konieczność rzeczywistej transformacji w obrębie przedsiębiorstw. Powinny one coraz bardziej wsłuchiwać się w oczekiwania klienta, aby przewidywać działania i precyzyjnie odpowiadać jego potrzebom, dostosowując swoją strategię do warunków rynkowych w celu zapewnienia sobie odpowiedniej konkurencyjności .

 

Tworzenie warunków sprzyjających transformacji przedsiębiorstwa w celu uzyskania i utrzymania pozycji lidera

 

O ile w 2000 roku na szczycie rankingu S&P dominowały firmy z wieloletnimi tradycjami, jak General Electric, ExxonMobil, Pfizer oraz Citigroup, to obecnie na czele znajdują się firmy związane z branżą cyfrową, jak Alphabet/Google, Microsoft oraz Amazon. Rynek musi stawiać czoła licznym przyspieszeniom oraz zmianom. Aby sprostać rosnącej konkurencji i pozostać innowacyjnym, przedsiębiorstwa są zmuszone do zmiany swojej struktury oraz organizacji pracy we wszystkich sferach. Jak w tym kontekście określić czynniki, które umożliwią firmie znaleźć się w czołówce i w niej utrzymać?

Kluczowa jest zdolność firmy do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe, w trybie aktywnym i proaktywnym w zależności od sytuacji oraz zapotrzebowania. Stąd umiejętność działania w modelu zwinnym zdaje się decydować o sukcesie. Badania przeprowadzone przez firmę Forrester wskazują na kilka dodatkowych elementów określających dziesięć mierzalnych wymiarów kształtujących Business Agility firmy, które to wymiary zawierają się w trzech obszernych kategoriach: rynek, organizacja oraz proces. Wśród wspomnianych czynników można odnaleźć w szczególności zdolność dostosowania się do warunków otoczenia, elastyczność w zakresie spełniania wymogów klienta i rynku, a także zdolność uczenia się! Zdolność adaptacji, elastyczność oraz zapewnienie równowagi stanowią trzy podstawowe cechy, charakteryzujące w sposób długoterminowy Bussines Agility.

 

Elastyczna transformacja konsekwencją nieuchronnej zmiany

 

Dyskusja na temat elastycznej transformacji firmy to również poznawanie metod (wartości, zasady, filozofia) i wdrażanie nowego rodzaju organizacji, nowych praktyk oraz narzędzi. Firmy powinny nauczyć się dostosowywać do panujących warunków. Odtąd kluczowe jest wspieranie zmian w zakresie kierowania projektów i zarządzania zasobami ludzkimi celem określania nowych możliwości, biorąc pod uwagę ewolucję rynku. Obecnie istnieje wiele metod, ram działania lub praktyk, które opisują pojęcie elastyczności. Kiedy dzisiaj używamy pojęcia „elastyczności” w ramach organizacji, mamy na myśli w ogólnym znaczeniu metody takie jak Scrum lub Kanban przyjęte przez zespoły projektowe lub produktowe oraz ramy postępowania takie jak SAFe lub LeSS, przyjęte na poziomie zastosowania tej elastyczności. Aby jednak zapewnić prawdziwą „elastyczność” danej firmie, należy uwzględnić więcej czynników niż w przypadku prostego zastosowania metody lub ramy postępowania. Jeżeli firmy mają tendencję szacowania swojego poziomu elastyczności na podstawie liczby zespołów lub czasu potrzebnego na dostarczenie rozwiązania, nie wystarczy to w zakresie dostosowania się do obecnie panujących warunków, które cechuje coraz większa złożoność, zmienność, niepewność oraz niejednoznaczność (określane akronimem VUCA jako Zmienność, Niepewność, Złożoność, Niejednoznaczność).

Manifest Agile wskazuje na konieczność szerszego spojrzenia na kwestię tworzenia i rozwoju oprogramowania niż tylko na sposób organizacji pracy zespołu. Podkreśla znaczenie podążania za zmianami na rynku i wsłuchiwanie się w oczekiwania klientów. Ułatwianie wdrożenia zmian biznesowych, tworzenie wartości, wdrażanie strategii biznesowych, zapewnianie bezpieczeństwa oraz trwałości, zarządzanie ryzykiem biznesowym, wspieranie odpowiedniej polityki innowacyjności aktywowanie współpracy, optymalizowanie zasobów oraz zarządzanie wiedzą to niezbędne i istotne elementy wpływające na tworzenie sprawnej i dynamicznie działającej firmy.


Autor: Leila Benachour VP & Lead Business Agility
Agile
Business Agility