MARGO

Aktualności

Bez KID nie ma umowy!

PRIIPs: dokument zawierający kluczowe informacje (KID) jest wyzwaniem dla banków korporacyjnych i inwestycyjnych.

Autor: Rémi Obled Tech Lead Microsoft w Margo

24/01/2018

Projekt mający na celu regulację detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs) rozpoczął się w 2012 r. Powód był słuszny: produkty te stanowią postawę detalicznego rynku inwestycyjnego i reprezentują kwotę 10 bilionów euro w Europie. Mimo swojej popularności produkty te pełne są technicznego żargonu i złożonego nazewnictwa, wskutek czego są bardzo niejasne i trudne do porównania. Dlatego też Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie ochrony inwestorów poprzez przekazanie im informacji przed zawarciem umowy w formie dokumentu zawierającego kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID). Dzięki temu inwestorzy będą w stanie porównać ryzyko, wydajność oraz wskaźniki kosztów.

Ten 3-stronicowy, znormalizowany dokument musi zostać przekazany w wersji językowej właściwej dla klienta i zawiera:

  • nazwę produktu oraz tożsamość producenta
  • rodzaje inwestorów, dla których jest przeznaczony
  • profil ryzyka i zysku, wliczając miarę ryzyka rynkowego (w skali od 1 do 7), możliwą maksymalną stratę zainwestowanego kapitału oraz scenariusze wydajności
  • koszty, jakie inwestorzy muszą ponieść w związku z inwestycją w produkt
  • informacje kontaktowe umożliwiające złożenie skargi w razie wystąpienia problemów z produktem, producentem lub osobą sprzedającą produkt

Ogłoszona wstępnie data wejścia w życie brzmiała grudzień 2015 roku. Jednak ostatecznie KID wdrożono 1 stycznia 2018 roku. Bez KID nie ma umowy.

Aby ustandaryzować różne liczby podawane przez instytucje finansowe, Komisja zapewnia bardzo precyzyjne specyfikacje i algorytmy dotyczące każdej kategorii produktów. Ta metoda polega na wdrażaniu dostosowanych ścieżek cenowych symulowanych dzięki losowaniu spośród wcześniejszych wycen. Miara ryzyka rynkowego jest oparta na kalkulacji zmienności wartości zagrożonej, a następnie na skojarzeniu odpowiedniej miary ryzyka rynkowego. Scenariusze przedstawiają spodziewany zwrot z produktu w zależności od niekorzystnych, średnich oraz korzystnych warunków w trzech różnych ostępach czasowych: 1 roku, połowie okresu rekomendowanego i całym okresie rekomendowanym.

To nowe ograniczenie regulacyjne jest dużym wyzwaniem dla działów ds. badań i rozwoju w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Nie chodzi o kalkulację ceny dla klienta albo udziału w rynku, ani też o ocenę ryzyka w celu monitorowania portfolio. Chodzi raczej o rozumienie i wdrażanie złożonych algorytmów zapewnionych przez Komisję Europejską oraz zapewnianie jak największej przejrzystości tych produktów dla osób indywidualnych oraz początkujących inwestorów.


To nowe ograniczenie regulacyjne jest dużym wyzwaniem dla działów ds. badań i rozwoju w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Wyzwania techniczne również są ważne. Wyobraź sobie, jak wdrożyć kosztowną kalkulację tych symulacji i jak upewnić się, że zbiegną się w rozsądnym terminie, korzystając z przetwarzania gridowego. Wyobraź sobie obliczanie tych wskaźników na wszystkich rodzajach produktów i wszystkich instrumentach bazowych, upewniając się, że kod kalkulacji jest tak generycznym, jak to tylko możliwe, i agnostyczny względem rodzaju produktu. Wyobraź sobie obliczanie tych wskaźników nie tylko dla produktów, które zostaną wytworzone w przyszłości, ale także dla produktów już dostępnych (także tych dostępnych od wielu lat) dzięki standaryzacji starych ksiąg rachunkowych. Wyobraź sobie w końcu codzienne obliczanie tych wskaźników dla każdej transakcji, aby poinformować klienta o możliwych zmianach w poziomie ryzyka rynkowego, korzystając z imponujących możliwości kalkulacji w chmurze.

Na koniec można powiedzieć, że Basel, MiFID, MiFID II, PRIIPS i inne ograniczenia regulacyjne nałożone na banki znacznie zmieniają sposób, w jaki prowadzą swój biznes. Regulacje te wpływają także na ich wizerunek oraz zmieniają sposób interakcji z klientami. Co więcej, wymusiły także zmiany wewnętrzne. Wdraża się nowe projekty i tworzy nowe miejsca pracy, zwłaszcza w obszarze monitorowania regulacyjnego, rozwijając tym samym nowe możliwości. Zapobiegawcza zgodność z tymi wymogami i udział w grupach zadaniowych jeszcze przez zdefiniowaniem nowych środków regulacyjnych z pewnością zapewniają ważną przewagę nad konkurencją. Może więc nie mówmy już o ograniczeniach regulacyjnych, lecz o regulacyjnych możliwościach?

Autor: Rémi Obled Tech Lead Microsoft w Margo
Margo
Rynki finansowe